LAESTADIUSARKISTON SISÄLTÖ
A KASVITIEDE
  A I Kasvitieteellisiä teoksia ja artikkeleita
  A II Loca Parallela Plantarum 1839 (Latinaksi, ruotsiksi,) luettelo
  A II Loca Parallela Plantarum 1839 (Latinankielinen kirja kokonaan, suuri tiedosto 78MB)
  A IIIa Herbaariot
  A IVa Ruotsin Kasvioppi 11 osainen teos / Svensk Botanik (Palmstruch)
  A IVb Näyte L. L. Laestadiuksen omakätisestä kasvipiirroksesta
  A IVc Näytteita LLL:n kasvipiirroksista Svensk Botanik teoksessa n. 1830-luvulta
  extra Laestadiuksen unikko luonnossa
     
B LUONNONTIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA, JULKAISTU LAESTADIUKSEN ELINAIKANA 
  B I Aikakauslehtiä ym.
     
C ALUEPOLIITTISIA TUTKIMUKSIA
  C I Yleisten viljelyksien mahdollisuuksista ja eduista Lapissa
  C II Lapin raja. Ruots. Valtionlehti / Lappmarksgränsen. Sv Statstidning
     
CC CC1 Raittiustyö
     
D KIRKKOHERRANVIRASTO
  D I Kirkonkirjat
  D IIa Pöytäkirjoja kirkon ja pitäjänkokouksista Kaaresuvannossa
  D IIb Pöytäkirjoja pitäjän ja kunnankokouksista Pajalassa
    Pappilan kiinteistön tarkastuspöytäkirja ym
  D III Kirjeenvaihto viranomaisten kanssa, saapuneet ja lähetetyt kirjeet.
  D IIIa Kautokeinon murhenäytelmä / Ruotsin hallituksen arkisto / Valtionarkisto Tukholma
  D IIIb Härnösandin tuomiokapituli / kirjeitä Laestadiukselta ja Laestadiukselle ym.
     
E Kirjeenvaihto
  E I Kirjeitä tiedemiehille
  E II Kirjeitä papeille
  E III Kirjeitä katekeetoille
  E IV Kirjeitä, yksityisiä
     
F Saarnoja, alkuperäiskonsepteja ja kopioita (ruotsiksi, suomeksi, saameksi)
     
  F I Käsikirjoituksia. Luetteloita: Missä saarnat ovat?
  F Ia Ruotsinkielisiä alkuperäiskonsepteja
  F Ib Ruotsinkielisiä kopioita
  F IIa Suomenkielisiä alkuperäiskonsepteja
  F IIb Suomenkielisiä kopioita
  F IIIa Saamenkielisiä alkuperäiskonsepteja
  F IIIb Saamenkielisiä kopioita
  F IV Vanhoja Postilloja
  F V Suuri kokoelma saarnoja suomeksi "Nettipostilla"
     
G Uskonnollisia julkaisuja Laestadiuksen elämän aikana
  G I Crapula Mundi ja teesit 1843
  G II Saarnoja
  G III Heränneitten näkyjä
     
H Huutavan Ääni Korvessa. Laestadiuksen julkaisema aikakauslehti
    Alkuperäislehti kuvatiedostoina (PDF) / Luettelo
    Huutavan Ääni Korvessa ruotsiksi ja suomeksi, tekstit rinnakkain (511 sivua)
     
I Saamenkielistä kirjallisuutta painettu Laestadiuksen elämän aikana
  I 1 Raamatun historia (Tåluts Suptsasah 1844)
  I 2 Kristityn ja ei-kristityn ihmisen keskustelu
  I 3 Saamenkielisä saarnoja
     
J Uskonnonfilosofisia tutkielmia
  J I Hulluinhuonelainen, lopullinen versio
  J II Hulluinhuonelainen 1851
  J III Hulluinhuonelainen suomeksi. Suomentanut Lauri Mustakallio.
     
K Saamelaisten mytologia, ruotsinkielinen käsikirjoitus
  K I Käsikirjoitus kuvina 
     
L Kaikki Laestadiuksen kirjoittaman tarkastuspöytäkirjat ym. 1838-1858
  L I Laestadiuksen kaikki tarkastuspöytäkirjat ym. 1838-1858 / Luettelo linkkeineen
  L II Pitkä tarkastusmatka 1843-1844 kartta ja pöytäkirjat
     
LL   Piispan- ja rovastin -tarkastukset Pajalassa Laestadiuksen aikana
    Luettelo
M Lähetyskoulun asiakirjoja 1847-1861
  M I Asiakirjoja Tornion Lapin lähetyskoulun perustamisen yhteydessä
  M IIA Lähetyskoulun ja Raittiustyön kassakirja 1847-1861 Originaali PDF (40MB)
  M IIB Lähetyskoulun kassakirja 1847-1858 / tekstitiedosto hakumahdollisuuksin
  M III  
     
     
N Säähavaintoja, joita Laestadius teki
     
O Matkakertomuksia Laestadiuksen kasvitieteellisistä tutkimusretkistä
  O I Kasvitieteellisä Tutkimusretkiä / luettelo linkkeineen
     
P Koulutodistuksia, tutkintoja, muuta koulutukseen liittyvää aineistoa
     
Q Päiväkirjoja, muistiinpanovihkoja, muita merkintöjä
  Q I  
     
     
R Veroilmoituksia
  R I Kaaresuvanto
  R II Pajala
     
S Laestadiuksen sairauksia
  S I Lääkärinlausuntoja
  S II Anomuksia virkavapaasta ja sijaisesta sairauden aikana
     
T Pesänselvitys
  T I Luonnos ja lopullinen 1861. Useita versioita.
     
U Laestadiuksen kirjahylly?
  U I (Raamatuita, Postilloja, Kasvitiedettä, Sanakirjoja, Filosofiaa, Lääketiedettä ym.)
    kirjahyllyn rekonstruktioyritys Laestadiuksen elämän ajalta olevien asiakirjojen nojalla
     
V Muita asiakirjoja. Luettelo linkkeineen.
   

Tohtorinväitös: Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius 1973, kirjoittanut Olle Franzén

Fredrik Engelmark: Utdrag ur undertecknads dagbok 1842 / Kuva

Sama kuin edellinen: Teksti