Crapula Mundi 1843
Antal sidor Bild Text Latin Svenska Suomi English
1-19 19 ja ja ja Kuva no
Titelsidan 1 ja ja      
1 1 ja ja      
2-3 2 ja ja      
4-5 2 ja ja      
6-7 2 ja ja      
8-9 2 ja ja      
10-11 2 ja ja      
12-13 2 ja ja      
14-15 2 ja ja      
16-17 2 ja ja      
18-19 2 ja ja      
 
Teserna / Teesit / Theses
    Bild Text latin Svenska Suomi English
    nej ja nej kyllä no