Loca Parallela Plantarum 1839 (BOT. INST. BIBL., UPPSALA)
Sidnummer Antal sidor Text Text Text Text Bild Anmärkningar
Språk Finska Engelska Svenska Latin Original  
Pärm fram 1 nej no hela verket nej ja Främre pärm
Ex libris 1 nej no   nej ja Carl G. Alm
Titelsidan 1 nej no   nej ja Nova Acta Regiae etc.1839
205 1 nej no   nej ja  
206 1 nej no   nej ja  
207 1 nej no   nej ja  
208 1 nej no   nej ja  
209 1 nej no   nej ja  
210 1 nej no   nej ja  
211 1 nej no   nej ja  
212 1 nej no   nej ja  
213 1 nej no   nej ja  
214 1 nej no   nej ja  
215 1 nej no   nej ja  
216 1 nej no   nej ja  
217 1 nej no   nej ja  
218 1 nej no   nej ja  
219 1 nej no   nej ja  
220 1 nej no   nej ja  
221 1 nej no   nej ja  
222 1 nej no   nej ja  
223 1 nej no   nej ja  
224 1 nej no   nej ja  
225 1 nej no   nej ja  
226 1 nej no   nej ja  
227 1 nej no   nej ja  
228 1 nej no   nej ja  
229 1 nej no   nej ja  
230 1 nej no   nej ja  
231 1 nej no   nej ja  
232 1 nej no   nej ja  
233 1 nej no   nej ja  
234 1 nej no   nej ja  
235 1 nej no   nej ja  
236 1 nej no   nej ja  
237 1 nej no   nej ja  
238 1 nej no   nej ja  
239 1 nej no   nej ja  
240 1 nej no   nej ja  
241 1 nej no   nej ja  
242 1 nej no   nej ja  
243 1 nej no   nej ja  
244 1 nej no   nej ja  
245 1 nej no   nej ja  
246 1 nej no   nej ja  
247 1 nej no   nej ja  
248 1 nej no   nej ja  
249 1 nej no   nej ja  
250 1 nej no   nej ja  
251 1 nej no   nej ja  
252 1 nej no   nej ja  
253 1 nej no   nej ja  
254 1 nej no   nej ja  
255 1 nej no   nej ja  
256 1 nej no   nej ja  
257 1 nej no   nej ja  
258 1 nej no   nej ja  
259 1 nej no   nej ja  
260 1 nej no   nej ja  
261 1 nej no   nej ja  
262 1 nej no   nej ja  
263 1 nej no   nej ja  
264 1 nej no   nej ja  
265 1 nej no   nej ja  
266 1 nej no   nej ja  
267 1 nej no   nej ja  
268 1 nej no   nej ja  
269 1 nej no   nej ja  
270 1 nej no   nej ja  
271 1 nej no   nej ja  
272 1 nej no   nej ja  
273 1 nej no   nej ja  
274 1 nej no   nej ja  
275 1 nej no   nej ja  
276 1 nej no   nej ja  
277 1 nej no   nej ja  
278 1 nej no   nej ja  
279 1 nej no   nej ja  
280 1 nej no   nej ja  
281 1 nej no   nej ja  
282 1 nej no   nej ja  
283 1 nej no   nej ja  
284 1 nej no   nej ja  
285 1 nej no   nej ja  
286 1 nej no   nej ja  
287 1 nej no   nej ja  
288 1 nej no   nej ja  
289 1 nej no   nej ja  
290 1 nej no   nej ja  
291 1 nej no   nej ja  
292 1 nej no   nej ja  
293 1 nej no   nej ja Karesuando 27 Julii 1831
294 1 nej no   nej ja ADDENDA
295 1 nej no   nej ja  
296 1 nej no   nej ja  
297 1 nej no   nej ja Stämpel BOT.INST.BIBL,UA
298 1 nej no   nej ja bakre pärm