Handskriftskataloger (predikningar) / Käsikirjoitusluettelot (saarnoja) / Cataloques of the manuscripts (sermons)
   
1. Koller, Henry Kansallisarkisto Helsinki / Nat. arkivet Helsingfors / Nat. Arc. Helsinki
2. AUNO, E.A. Kansallisarkisto Helsinki / Nat. arkivet Helsingfors / Nat. Arc. Helsinki
3. Saarnoja LLL Helsingfors Univ. Bibl. / Helsingin Yliop. Kirjasto / Helsinki Univ. Libr.
4. AUNO. E. A. Helsingfors Univ. Bibl. / Helsingin Yliop. Kirjasto / Helsinki Univ. Libr.
5. Merikallio Uleåborgs landsarkiv / Oulun maakunta-arkisto / Oulu provincial Arch.
5. Miettinen Nationalarkivet Helsingfors / Kansallisarkisto / Nat. Arc. Helsinki
6. Jussila Uleåborgs landsarkiv / Oulun maakunta-arkisto / Oulu provincial Arch.
7. Huhtasaari  Fotokopior hos Erik Wahlberg, Soukolojärvi
8. Koskamo Laestadiana 8 Uleåborgs landsarkiv / Oulun maakunta-arkisto / Oulu provincial Arch.
9. Kopior av LLL  kopiebok i Pello Museum / Pellon museon kopiokirja / Copybook in Pello Museum
10. Lundberg Lundbergs samling Luleå univ. Bibl. / Lundbergin kok. Luulajan yliopist. Kirj. / Lundbergs´collection
11. Poromaa Kopieböcker av Isak Poromaa Pajala kyrkoarkiv o. privat ägare /  Iisakki Poromaan jälj kirjoja
11.  "-"  Pajalan kirkonarkisto ja yksityinen / Isaac Poromaas copybooks, Pajala Church´s Archives and private
   
  forts. / jatkuu / continues /