RIKSARKIVET STOCKHOLM / KOUTOKEINOUPPRORET / KONSELJAKTEN KOMPLETT
De gulmarkerade fälten skall kompletteras senare / 2010-02-01 / Admin.
DATUM PÄIVÄMÄÄRÄ DATE NYCKELORD I BREV / AVAINSANOJA KIRJEESSÄ / KEYWORDS IN THE LETTER / BILD TEXT FIN
1853-01-07 Biskopen Juell i Tromsö skrivelse till Kirke-Departementet i Christiania / gjenpart / avskrift / 4 sidor / ja ja  
1853-01-13 Den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke og Underviisnings Vaesenet till Det Kongelige Svenske Ekklesiastik-Departemet / 1 sida / ja ja  
1853-02-04 Norske regjeringen til Kungen./ 22 sidor / Afskrift af den Norske Regjerings underdånigste Indstilling af 4de Februar 1853 ja    
1853-02-18 Norrske Stats Ministern till Svenske Ecklesiastik-Departement! / 1 sida / ja ja  
1853-03-03 Hernösands Consistorium ang. Prosten L. L. Laestadii embetsverksamhet i afseende å de religieusa rörelserna i nordligaste delarna af Sverige och Norrige. / 11 sidor / ja    
1853-03-04 Reuterdahl å Kungens vägnar till Domkapitlet i Härnösand /1 sida/ ja ja  
1853-04-14 Lars Levi Laestadius till Kungen / 23 sidor / ja ja  
1853-06-08 Hernösands Consistorium ang. Prosten L. L. Laestadii embetsverksamhet i afseende å de religieusa rörelserna i nordligaste delarna af Sverige och Norrige. / 11 sidor / ja    
1853-07-08 Reuterdahl å Kungens vägnar till Domkapitlet i Härnösand /1 sida/ ja ja  
1853-09-21 Hernösands Biskop, med yttrande i afseende å Prosten Laestadii embetsförrättning. / 10 sidor / ja ja  
Övriga samtida handlingar angående Koutokeinoupproret
1853-10-05 HM Konung Oscar till biskop Israel Bergman / Domkapitlet i Härnösand / Laestadius befrias från alla klagomål i målet / ja ja  
1853 Januari Norrbottens-Posten rapporterar om Koutokeinotragedin sådan den beskrevs i Tromsö Tidende den 3 december 1852 / Upprororet ägde rum den 8 november 1852   ja  
1852-12-31 En insändare i Norrbottens-Posten kritiserar Laestadius och Ens Ropandes röst i öknen. En livlig debatt om Koutokeinotragedin pågick i tidningen kring årskiftet 1852-1853.   ja  
1853 Ingemar Lindstedt svarar på ovanstående insändare /  Originalet ingår i Laestadiushandlingarna i Pajala kyrkoarkiv  ja ja  
1853-04-14 Konsept av Laestadius brev till HMt, avskrift av Ingemar Lindstedt / Pajala kyrkoarkiv / ja ja