PAJALA SOCKEN- OCH KOMMUNALSTÄMMOPROTOKOLL 1847-1866                                 
De gröna raderna avser protokoll som innehåller information om pastorsboställena och kyrkorna i Pajala
Protokollboken har styckats i ca 4-8 MB stora filer från pärm till pärm. Blanka sidor är inte medtagna. Observera att dokumenten inte är sorterade i kronologisk ordning. Resolution 200dpi grå.
Period 1848-06-12 1849-04-29 PDF KLICKA 3,6 MB
Period 1849-05-13 1850-05-26 PDF KLICKA 6,2 MB
Period 1850-06-23 1851-02-02 PDF KLICKA 5,9 MB
Period 1851-02-09 1852-01-06 PDF KLICKA 5,9 MB
Period 1852-01-18 1853-12-31 PDF KLICKA 5,5 MB
Period 1852-02-01 1854-03-12 PDF KLICKA 6,1 MB
Period 1854-04-16 1855-05-25 PDF KLICKA 6,0 MB
Period 1855-06-03 1856-06-01 PDF KLICKA 6,0 MB
Period 1856-07-06 1857-03-01 PDF KLICKA 7,6 MB
Period 1857-03-08 1857-12-13 PDF KLICKA 7,2 MB
Period 1858-01-10 1858-06-20 PDF KLICKA 7,0 MB
Period 1858-02-05 1858-11-21 PDF KLICKA 6,0 MB
Period 1858-04-24 1859-04-17 PDF KLICKA 6,2 MB
Period 1859-04-25 1860-01-08 PDF KLICKA 6,2 MB
Period 1860-01-21 1860-09-09 PDF KLICKA 4,9 MB
Period 1860-09-18 1861-03-10 PDF KLICKA 5,4 MB
Period 1861-04-21 1861-12-26 PDF KLICKA 6,0 MB
Period 1861-01-12 1862-08-17 PDF KLICKA 6,1 MB
Period 1862-09-07 1862-03-24 PDF KLICKA 6,7 MB
Period 1863-01-25 1863-07-26 PDF KLICKA 3,8 MB
Period 1863-02-15 1864-10-23 PDF KLICKA 5,4 MB
Period 1863-10-04 1864-01-24 PDF KLICKA 6,5 MB
Period 1864-02-15 1864-10-02 PDF KLICKA 4,7 MB
Period 1864-10-09 1865-02-19 PDF KLICKA 4,6 MB
Period 1865-01-01 1865-07-23 PDF KLICKA 5,6 MB
Period 1865-08-27 1865-12-27 PDF KLICKA 5,3 MB
Period 1866-01-07 1866-04-28 PDF KLICKA 5,0 MB
De gulmarkerade datumen markerar protokoll som inte är tillgängliga ännu.
Datum Ort Protokoll Hämta bild Hämta text Ordförande
1847-04-19 Pajala socknestämma ovan ja Henrik Pellikka
1848-06-12 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-08-06 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-10-08 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-10-15 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-11-12 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-11-19 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-12-03 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-12-10 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-12-17 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1848-12-26 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1849-01-14 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1849-02-25 Pajala socknestämma ovan nej Fredrik Engelmark
1849-03-18 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-03-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-04-08 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-04-29 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-05-13 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-06-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-06-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-07-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-08-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-08-19 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-09-23 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-10-07 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-XX-XX Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1849-12-16 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-01-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-01-13 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-01-27 Pajala socknestämma ovan nej A Sjöding
1850-02-03 Pajala socknestämma ovan nej A Sjöding
1850-02-24 Pajala socknestämma ovan nej A Sjöding
1850-02-24 Pajala socknestämma ovan nej A Sjöding
1850-03-03 Pajala socknestämma ovan ja A Sjöding
1850-03-03 Pajala Fullmakt Kengis Bruk ovan nej Carl J Sohlberg
1850-04-14 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1850-05-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-05-26 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1850-06-23 Pajala socknestämma /  Byarnas avstånd från Pajala alt. Tärendö samt antalet invånare i byarna ovan ja L.L.Laestadius                       
1850-07-13 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-08-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-08-18 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-08-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-09-29 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1850-11-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1850-12-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-01-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-01-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-01-30 Tärendö Byastämma ovan nej infört i sockenst. prot. av LLL
1851-02-02 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-02-09 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-02-23 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-04-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-04-19 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-04-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-04-30 Lovikka Byastämma ovan nej infört i sockenst. prot. av LLL
1851-05-04 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-05-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-06-24 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-06-29 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-07-07 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-09-14 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-10-05 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-10-19 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1851-10-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-10-30 Pajala auction i Tingshuset  ovan nej L.L.Laestadius
1851-11-16 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-11-23 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-12-07 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-12-14 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-12-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1851-12-27 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-01-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-01-18 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-02-01 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1852-02-08 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1852-02-22 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1852-03-14 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1852-04-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-05-23 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-06-27 Pajala socknestämma A ovan nej L.L.Laestadius
1852-06-27 Pajala socknestämma B ovan nej L.L.Laestadius
1852-07-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-08-15 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1852-08-22 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1852-10-03 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1852-10-10 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-11-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1852-12-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-01-02 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-01-08 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-01-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-01-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-02-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-02-20 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-04-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-05-14 Karesuando ? allmoges sammanträde ovan nej L.L.Laestadius
1853-06-12 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-06-26 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1853-07-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-07-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-08-14 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-09-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-09-27 Kangos Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-09-29 Lovikka Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-10-02 Pajala socknestämma A ovan ja L.L.Laestadius
1853-10-02 Pajala socknestämma B ovan nej L.L.Laestadius
1853-10-09 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-10-30 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1853-11-13 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1853-12-04 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1853-12-31 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-01-01 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1854-02-12 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1854-03-12 Pajala socknestämma ovan nej E. Gustaf Burman
1854-04-16 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-04-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-04-30 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1854-08-13 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1854-09-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-09-19 Tärendö Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-09-24 Junosuando Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-09-25 Kangos Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-10-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-10-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-10-22 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-11-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1854-12-03 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-01-25 Pajala protokollsutdrag ovan nej Carl J Sohlberg
1855-02-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-03-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-04-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-04-07 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-04-29 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-05-12 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-05-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-06-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-06-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-07-08 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-07-09 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-07-22 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-08-19 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-09-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-09-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1855-10-21 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-11-03 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1855-11-XX Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-05-03 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1856-06-01 Pajala socknestämma ovan ja  
1856-01-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-03-15 Haparanda kronofogde ovan nej B. A. Ekström
1856-03-23 Pajala socknestämma  ovan nej L.L.Laestadius
1856-04-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-05-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-06-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-06-22 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1856-06-23 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1856-07-06 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1856-07-19 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-07-27 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-08-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-08-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-08-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-09-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-09-24 Tärendö Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-09-28 Junosuando Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-09-30 Kangos Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-10-02 Lovikka Byastämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-10-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-10-12 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-10-19 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-10-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-11-22 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-11-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1856-12-14 Pajala socknestämma A ovan nej L.L.Laestadius
1856-12-14 Pajala socknestämma B ovan nej L.L.Laestadius
1857-01-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-02-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-03-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-03-08 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-03-14 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-03-22 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-03-29 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-04-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-04-12 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-05-14 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-05-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-06-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-06-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-07-19 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-07-12 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-07-26 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-10-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-12-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1857-10-04 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-12-06 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1857-12-13 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1858-01-10 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-01-24 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1858-01-31 Pajala socknestämma ovan ja P.L.Stenborg
1858-02-05 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-02-14 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1858-02-28 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1858-03-06 Pajala Fattigvårdsdirektionen ovan nej P.L.Stenborg
1858-04-03 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-04-04 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-04-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-04-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-05-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-06-20 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-06-23 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-07-04 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1858-07-11 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-07-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-08-14 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-09-19 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1858-10-10 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1858-10-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-10-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1858-11-05 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1858-11-21 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1858-12-18 Pajala Fattigmedel utdelade ovan nej L.L.Laestadius
1858-12-19 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1858-12-26   socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-01-17 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1859-01-17 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-02-05 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1859-02-09 Pajala förteckning personer ovan nej Hackzell Övertorneå
1859-02-20 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-02-27 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-04-17 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1859-04-25 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-05-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-06-12 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-06-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-07-24 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-07-31 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-08-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-09-18 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-10-02 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-10-09 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-10-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-11-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-11-20 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1859-12-04 Pajala Sockneräkning ovan nej L.L.Laestadius
1859-12-15 Pajala Anm. Till sockneräkn. ovan nej Hackzell
1859-12-17 Pajala Fattigvårdsstyrelse ovan nej Hackzell
1859-12-18 Pajala mottagna fattigmedel ovan nej L.L.Laestadius
1859-12-18 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-01-08 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-01-21 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-02-26 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-03-18 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-04-01 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-04-15 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-05-27 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-05-06 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-05-20 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-05-27 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-09-09 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-09-30 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-10-14 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-11-04 Pajala socknestämma ovan nej L.L.Laestadius
1860-11-25 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-11-25 Pajala förteckn. inack. fattiga ovan nej Hackzell
1860-12-02 Pajala socknestämma ovan ja L.L.Laestadius
1860-12-16 Pajala socknestämma ovan ja P.L.Stenborg
1861-01-07 Pajala ungdomar mönstring ovan nej P.L.Stenborg
1861-01-20 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1861-03-10 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1861-04-01 Pajala mm förteckn. Restskyldiga ovan nej J Lidström
1861-04-07 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-04-21 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-05-05 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-06-23 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-06-24 Pajala socknestämma ovan ja E. A. Stenborg
1861-08-12 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-08-12 Pajala avskrift skogsägare ovan nej C.J. Sohlberg 
1861-08-25 Pajala socknestämma ovan ja E. A. Stenborg
1861-09-01 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-09-28 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-09-29 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-10-13 Pajala socknestämma ovan ja E. A. Stenborg
1861-10-27 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-10-27 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1861-11-10 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1861-12-01 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1861-12-15 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1861-12-16 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1861-12-26 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1862-01-12 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-02-09 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1862-02-13 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1862-02-23 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-03-16 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-03-23 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-04-06 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-04-22 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1862-05-11 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-05-17 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-05-25 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-06-22 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-06-24 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-06-25 Matarengi taxeringskommitte ovan nej Pajala & Övertorneå
1862-07-13 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-07-20 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-08-17 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-08-10 Pajala socknestämma ovan nej P.L.Stenborg
1862-09-07 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1862-09-14 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-10-05 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-10-19 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-11-16 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-11-30 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-12-15 Pajala kungörelser myndigh. ovan nej upplästa i kyrkan
1862-12-15 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-12-21 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-12-24 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1862-12-26 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-01-11 Pajala socknestämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-01-25 Pajala kommunalstämma ovan nej J. Lidström 
1863-02-15 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-02-23 Pajala kommunalstämma ovan nej J. Lidström
1863-03-02 Pajala kommunalstämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-03-22 Pajala kommunalstämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-03-24 Pajala besiktning tingshus ovan nej Carl J Sohlberg
1863-04-06 Pajala socknestämma ovan Ja E. A. Stenborg
1863-04-26 Pajala kommunalstämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-06-05 Pajala kommunalstämma ovan nej J. Lidström .
1863-06-07 Pajala kommunalstämma ovan nej E. A. Stenborg
1863-07-12 Pajala kommunalstämma ovan nej H. Pellika ordförande
1863-07-19 Pajala kyrkostämma ovan nej P.L.Stenborg
1863-07-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika 
1863-10-04 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-10-04 Pajala kommunalstämma ovan nej Fredrik Pajala 
1863-10-04 Pajala kommunalstämma ovan nej Fredrik Pajala 
1863-10-25 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-11-01 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-11-15 Pajala kommunalstämma ovan nej Carl J Sohlberg
1863-11-29 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-09-06 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1863-12-28 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-01-10 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-01-24 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-03-19 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-03-28 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-04-10 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-04-24 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-05-01 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-05-16 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-06-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-07-10 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-07-10 Pajala Kuulutus 3/7 1864 ovan nej Henri Pellika
1864-07-10 Pajala Kuulutus 24/7 1864 ovan nej Fredrik Pajala 
1864-07-24 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-08-07 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-08-21 Pajala Kuulutus 21/8 1864 ovan nej Henri Pellika
1864-08-28 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-10-02 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-10-09 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-10-23 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-10-31 Luleå Brev till ordföranden ovan nej O. Moorberg
1864-09-16 Luleå Protokollsutdrag ovan nej O. Moorberg
1864-09-11 Matarengi allm.kommunalstämma ovan nej Hackzell
1864-10-02 Torneå Krono-fogde Contor ovan nej A Wallen[?]
1864-11-05 Pajala Brev till ordföranden ovan nej Fredrik Pajala 
1864-11-06 Pajala kommunalstämma ovan nej Carl J Sohlberg
1864-11-27 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1864-12-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henrik Fredriks. Harju
1865-01-01 Pajala protokollsutdrag ovan nej Fredrik Pajala 
1865-01-06 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-01-15 Pajala Skrivelse till Sohlberg ovan nej Henri Pellika
1865-01-29 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-02-19 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-03-06 Luleå skrivelse från landsting ovan nej Bergman
1865-03-06 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-03-24 Pajala skrivelse till hovrätten ovan nej underskrift saknas
1865-03-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-04-02 Pajala kommunalstämma ovan nej P.L.Stenborg
1865-04-15 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-04-17 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-04-30 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-05-14 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-05-28 Pajala kommunalstämma ovan nej Carl J Sohlberg
1865-06-04 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-06-18 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-06-25 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-07-02 Pajala kommunalstämma ovan nej Carl J Sohlberg
1865-07-09 Pajala kommunalstämma ovan nej Henrik Pellika
1865-07-23 Pajala kommunalstämma ovan nej Henrik Pellika
1865-07-23 Pajala kommunalstämma ovan nej Henrik Pellika
1865-08-13 Pajala röstlängd uppläst ovan nej Henri Pellika
1865-08-27 Pajala röstlängd uppläst ovan nej underskrift saknas
1865-08-20 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-08-27 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-09-24 Torneå Krono-fogde Contor ovan nej Wallin
1865-10-01 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-10-15 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-10-15 Pajala kungörelse ovan nej underskrift saknas
1865-10-22 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-11-19 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-11-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-12-10 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-12-26 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1865-12-27 Pajala kommunalstämma ovan nej Henri Pellika
1866-01-01 Pajala kommunalstämma ovan nej Carl J Sohlberg
1866-01-07 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-01-15 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-02-04 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-02-11 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-02-18 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-02-25 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-05-18 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-03-25 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-04-08 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-04-15 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-04-22 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-05-06 Pajala kommunalstämma ovan nej L. W. Laestadius
1866-04-28 Pajala kungörelse 1 ovan nej L. W. Laestadius
1866-04-28 Pajala kungörelse 2 ovan nej L. W. Laestadius