LAESTADIUS BOUPPTECKNING, TRE VERSIONER 1861-1862

1. Version A i text / Version A i bild

2. Version B i text / Version B i bild

3. Version C i text / Version C i bild