Samtal mellan en Christen och en naturlig menniska 1839
Verk / Teos / Work   BILD TEXT
Hålaitattem ristagasa ja sati almatja kaskan 1839 Original handskrift på svenska ja (300dpi) 15 MB ja