Om allmänna uppodlingar i Lappmarken 1824
Sidnummer Antal sidor Bild / Kuva / Image svenska suomi English Anmärkningar
1-71 147 ja (Första halvan 40MB) ja hela boken ei no Hela originalverket i bild 81 Mb
72-143   ja (Andra halvan 40MB)        
Titelsidan 1 ja       Hela originalverket i text 0,5 Mb
1 1 ja        
2-3 2 ja        
4-5 2 ja        
6-7 2 ja        
8-9 2 ja        
10-11 2 ja        
12-13 2 ja        
14-15 2 ja        
16-17 2 ja        
18-19 2 ja        
20-21 2 ja        
22-23 2 ja        
24-25 2 ja        
26-27 2 ja        
28-29 2 ja        
30-31 2 ja        
32-33 2 ja        
34-35 2 ja        
36-37 2 ja        
38-39 2 ja        
40-41 2 ja        
42-43 2 ja        
44-45 2 ja        
46-47 2 ja        
48-49 2 ja        
50-51 2 ja        
52-53 2 ja        
54-55 2 ja        
56-57 2 ja        
58-59 2 ja        
60-61 2 ja        
62 1 ja        
63 1 ja       Tabell i PDF format (bild)
64-65 2 ja        
66-67 2 ja        
68-69 2 ja        
70-71 2 ja        
72-73 2 ja        
74-75 2 ja        
76-77 2 ja        
78-79 2 ja        
80-81 2 ja        
82-83 2 ja        
84-85 2 ja        
86-87 2 ja        
88-89 2 ja        
90 2 ja       Tabell i PDF format (bild)
91 1 ja        
92-93 2 ja        
94-95 2 ja        
96-97 2 ja        
98-99 2 ja        
100-101 2 ja        
102-103 2 ja        
104-105 2 ja        
106-107 2 ja        
108-109 2 ja        
110-111 2 ja        
112-113 2 ja        
114 1 ja        
115 2 ja       Tabell i PDF format (bild)
116-117 2 ja        
118-119 2 ja        
120-121 2 ja        
122-123 2 ja        
124-125 2 ja        
126-127 2 ja        
128-129 2 ja        
130-131 2 ja        
132-133 2 ja        
134-135 2 ja        
136-137 2 ja        
138 2 ja       Tabell i PDF format (bild)
139 1 ja        
140-141 2 ja        
142-143 2 ja