Publi-cerings-år

Publikationens namn

Avhandlingens / Artikelns titel

Text

Original

text

Hämta

bild

Svensk

över-

sättning

Suomen

kielinen

käännös

English

trans-

lation

plancher

antal

sidor

antal

1822

Kongl. Vetenskaps-academiens handlingar

Botaniska anmärkningar gjorda i Lappmarken och tillgränsande Landsorter af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

ja

nej

nej

 

15

1824

Kongl. Vetenskaps-academiens handlingar

Beskrifning öfver några sällsyntare Växter från norra delarne af Sverige jemte anmärkningar i Växtgeografien 1

 

ja

 

ja

ja

nej

nej

 

29

1826

Kongl. Vetenskaps-academiens handlingar

Beskrifning öfver några sällsyntare Växter från norra delarne af Sverige jemte anmärkningar i Växtgeografien 2

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

5

1851

Årsberättelse om botaniska arbeten KVA 1851

Uppställning af de i Sverige före. kommande arter af Sparganium. Af Lars Lewi Laestadius

ja

ja

nej

nej

nej

 

4

1856

Botaniska Notiser

Anmärkningar om de former af Triticum, som förekomma i Norden, af L.L.Laestadius.

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

5

1856

Botaniska Notiser

Anmärkningar om de nordiska arterna af slägtet Agrostis, af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

6

1856

Botaniska Notiser

Några anmärkningar om Scirpus lacustris, af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

2

1856

Botaniska Notiser

Anmärkningar om Gnaphalium sylvaticum, af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

4

1856

Botaniska Notiser

Species, subspecies, varietates et formae, nec non proles hybridae, in Lapponia hucusque observatae, generis Betulae; auctore L.L.Laestadio.Cum tab. II & III.

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

2

9

1858

Botaniska Notiser

Om formerna af Thalictrum flavum och simplex af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

6

1858

Botaniska Notiser

Anmärkningar om formerna af Nuphar luteum af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

7

1858

Botaniska Notiser

Om formerna af Luzula campestris och arcuata af L.L.Laestadius

 

ja

 

ja

nej

nej

nej

 

3

1840

Opublicerat hos Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Skandinaviska former af växtslägtet Cochlaeria, teknade och beskrefne af L.L.Laestadius

Arkivkort 1

 

nej

 

bild på

arkiv-

kortet

nej

nej

nej

11

50

 

Opublicerat hos Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Anmärkningar om de nyare arterna af Juncus hvilka af Linne sammanfattades under Juncus articulatus

Arkivkort 2

 

nej

 

bild på

arkiv-

kortet

nej

nej

nej

 

20

1858?

Opublicerat hos Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Anmärkningar om vegetationen i Karesuando och Enontekis.

Arkivkort 3

 

nej

 

bild på

arkiv-

kortet

nej

nej

nej

 

112

 

Opublicerat hos Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Revisio critica salicum borealicum cum figuris illustrantibus 4 häften tills. 114 s. i sista häftet 22 lösa plansch

Arkivkort 4

 

nej 

bild på

arkiv-

kortet

nej

nej

nej

22

114

 

Opublicerat hos Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Tillägg till Harmans flora 7:e upplagan, 2 häften 62 resp 72 s.

Arkivkort 5

 

nej 

bild på

arkiv-

kortet

nej

nej

nej

 

134