L. L. Laestadiuksen suomenkielisten saarnojen kopioita
Kopior av L. L. Laestadius finskspråkiga predikningar
Copies of L. L. Laestadius´ sermons in Finnish
     
Iisakki Poromaan jäljennöskirjat yhtenä PDF  tiedostona Klikkaa tätä / Klicka här / Click here
   
530 MB 530 MB
   
Isak Poromaas kopieböcker bundna i ett PDF 530 MB  
     
Förvaras dels i Pajala kyrkoarkiv, dels hos Rickard Renlunds arvingar
Materialet har skannats i färg hos Pajala Utveckling AB / Projektet Digitaliserng Laestadius.