INNEHÅLL AV LAESTADIUSARKIVET
A BOTANIK
  A I Botaniska verk och artiklar 
  A II Loca Parallela Plantarum 1839 (Latin, svenska mm. ) Katalog
  A II Loca Parallela Plantarum 1839 (Latin hela boken, stor fil 78MB)
  A III Herbarier
  A IVa Svensk Botanik (Palmstruch)
  A IVc Ett prov på original teckning av Lars Levi Laestadius
  A IVb UTVALDA PLANCHER UR SVENSK BOTANIK / FRITT BRUK TILLÅTET
  extra Papaver Laestadianum - Laestadiusvallmon i naturen
     
B NATURVETENSKAPLIGA ARTIKLAR PUBLICERADE UNDER LIVSTIDEN
  B I Tidskrifter mm.
     
C REGIONALPOLITISKA AVHANDLINGAR
  C I Om möjligheten och fördelen med allmänna Uppodlingar i Lappmarkerna
  C II Lappmarksgränsen. Sv Statstidning
     
CC CC1 Nykterhetsarbete
     
D PASTORSÄMBETET
  D I Kyrkoböcker
  D IIa Protokoll vid kyrko- och sockenstämmor i Karesuando
  D IIb Socken och kommunalstämmoprotokoll i Pajala 1848-1866
  D IIc Administratörens utredning om pastorboställena enligt protokollen ovan 2007
  D IId LAGA SYN AV PASTORSBOSTÄLLET ORIGINALPROTOKOLL 1876 (40mb pdf) / PAJALA KYRKOARKIV 
  D III Korrespondens med myndigheter inkomna och utskickade brev
  D IIIa Koutokeinohandlingarna / Konseljakten / Riksarkivet Stockholm
  D IIIb Consistoriet i Härnösand / Brev från och till Laestadius m.m.
     
E Korrespondens
  E I Brev till vetenskapsmän tabell med länkar till original- och textdokument
     
  E II Brev till präster
  E III Brev till kateketer
  E IV Brev, privata 
     
F Predikningar, originala och kopior (svenska, finska, samiska)
     
  F I Kataloger: Var finns vad? (Kollerska samlingen, Aunos samling o.s.v.)
  F Ia Svenskspråkiga originalkoncept
  F Ib Svenskspråkiga kopior
  F IIa Finskspråkiga originalkoncept
  F IIb Finskspråkiga kopior
  F IIIa Samiska originalkoncept
  F IIIb Samiska kopior
  F IV Gamla postillor
  F V Stor samling av predikningar på finska "Nettipostilla" (sökbar text 12MB)
     
G Religiösa texter tryckta under livstiden
  G I Crapula Mundi och teserna 1843
  G II Predikningar
  G III Syner av de väckta
     
H Tidskrift utgiven av Laestadius (Ens Ropandes Röst i Öknen)
    Original tidskrift i bild PDF-format / Katalog
    Ens Ropandes Röst i original svensk text PDF
     
I Samisk litteratur tryckt under livstiden
  I 1 Biblisk historia (Tåluts Suptsasah 1844)
  I 2 Samtal mellan en kristen och en icke-kristen människa
  I 3 Samiska predikningar
     
J Religionsfilosofiska avhandlingar
  J I Dårhushjonet, slutlig version (svenska)
  J II Dårhushjonet 1851
  J III Hulluinhuonelainen suomeksi. Suomentanut Lauri Mustakallio.
     
K Samisk mytologi, svensk manuskript
  K I Original text i bild och sökbar text / styckad i delar
     
L Visitationsprotokoll av L. L. Laestadius 1838-1858
  L I Alla visitationsprotokoll av Laestadius m.m. / förteckning med länkar
    Den långa visitationsresan 1843-1844 PDF / med karta /
     
LL Visitationer i Pajala under Laestadius ämbetsutövning i denna församling
    Katalog
M Missionskolans handlingar 1847-1861
  M I Dokument vid grundadet av missionskolan i Torneå Lappmark
  M II A Missions Schola & Nykterhetsarbete / Original kassabok PDF 40MB)
  M II B Missionskolans kassabok 1847-1858 sökbar text
  M III Övrigt angående Missionskolan
     
     
N Väderobservationer av L. L. L.
     
O Resebeskrivningar av L. L. L.
  O I Botaniska Excursioner / förteckning med länkar
     
P Betyg, examen, övrigt till utbildning hörande dokument
     
Q Dagböcker, anteckningshäften, övriga noteringar
  Q I  
     
     
R Skattedeklarationer
  R I Karesuando
  R II Pajala
     
S Laestadius sjukdomar
  S I Läkarutlåtanden
  S II Ansökan om tjänstledighet och vikarie under sjukdomstid
     
T Bouppteckning
  T I Utkast och slutlig 1861. Flera varianter 
     
U Laestadius bokhylla?
  U I  (Biblar, Postillor, Botanik, Ordböcker, Filosofi, Medicin m.m.
     försök till rekonstruering av bokhyllan med stöd av samtida källor
     
V Övriga handlingar. Förteckning och länkar
   

Dr. Olle Franzén: Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius 1973

Fredrik Engelmark_Utdrag ur undertecknads dagbok 1842 / Bild

Samma som föregående / Text