HERBARIA, DÄR LAESTADIUS´ KOLLEKTER BEVARAS

(Enligt Stafleu & Cowan 1979; Taxonomic literature). Klicka här!

 

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET, STOCKHOLM

FANEROGAMBOTANIK

Numera kan man inte längre söka växter efter samlarens namn. Denna funktion har upphört numera (2011).

_________________________________________________________________

NÅGRA PROVER PÅ HUR HERBARIEARKEN SER UT IDAG. (Obs! Mycket hög kvalitet.)

_________________________________________________________________

Originalet i herbarium: PAPAVER LAESTADIANUM = LAESTADIUSVALLMO / NRM, STOCKHOLM, KLICKA:

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/papav/papalae2.jpg

Emeritus Prof. Bergianus Bengt Jonsells foto på Laestadiusvallmon på Markusfjället i Norge.

Publiceras här med tillstånd av upphovsmannen: Klicka här!