Av- och tillträdessyn av pastorsbostället i Pajala 1876 (20MB)

Samma som ovan (inskrivet) (liten fil)

En liten utredning om pastorsboställen där Laestadius bott under 1826-1861 (liten fil)