HERBARIA, DÄR LAESTADIUS' KOLLEKTER BEVARAS Enligt STAFLEU & COWAN 1979: Taxonomic literature.

Herbarium & types

JYV    Botaniska samlingar av Jyväskylä Universitet                                                      254 ark

(urspr. Jyväskylä seminarium)

H        Naturvetenskapliga Centralmuseet, Helsinki, Finland                                           ?

S         Riksmuseet, Stockholm, Sverige                                                                        6000 ark

Duplettexemplar:

B        Botanisches Museum, Berlin-Dahlem, Tyskland

BM     British Museum, London, England

C        Botaniska Museet, Köpenhamn, Danmark

E         Royal Botanic Garden, Edinburgh, Scotland

Fl        Herbarium Universitatis Florentinae, Firenze, Italia

G        Conservatoire et Jardin botaniques, Geneve, Schweiz

L        Rijksherbarium, Leiden, Holland

P        Museum National d'Histoire Naturelie, Paris, Frankrike                                      6400 ark

SBT    Bergius Foundation, Stockholm, Sverige

UPS   Herbarium, Uppsala, Sverige

Övriga:

TURA Botaniska samlingar Åbo Akademi (från början av år 2001                                3 ark

På TUR, Botaniska museet Åbo Universitet)

? Tornedalsskolan, Haparanda, Sverige                                                                         ?