L. L. Laestadius svenskspråkiga originalpredikningar samlade SUOMENNOS
  Förkortningar: FKHS=Finska Kyrkohistorista Samfundet (Suomen kirkkohistoriallinen seura), Helsingfors  
  NA=Nationalarkivet (Kansallisarkisto), Helsingfors  
  ULA=Uleåborgs landsarkiv (= OMA= Oulun maakunta-arkisto)  
  UUB=Uppsala universitetsbibliotek  
  GUB=Göteborgs Universitetsbibliotek   
  SRK=Finska Fridsföreningars Centralförening (Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys) Uleåborg  
  Ordnats om 2010-04-20 / De gula fälten kompletteras senare / Rad 8 TEXT inlagd 2023-08-18  
  Söndag / Helgdag / Högtidsdag Årtalet Anmärkningar Källa BILD TEXT  
1 2 söndagen i advent  1843 Hernösand Ens Ropandes Röst ja ja  
2 Juldagen 1852   Koller 86 / FKHS NA ja ja  
3 Juldagen ottesång 1857 Kengis Merikallio / ULA ja ja  
4 Juldagen ottesång 1859   Merikallio / ULA ja ja  
5 5 söndagen efter trettondagen 1854?   Auno / FKHS / NA ja ja  
6 Långfredagen aftonsång 1851   Auno / FKHS / NA ja ja  
7 Långfredagen aftonsång 1853   Merikallio / ULA nej ja  
8 Långfredagen aftonsång 1860   UUB nej ja  
9 Påskdagen ottesång 1851   Auno / FKHS / NA ja ja  
10 Påskdagen ottesång     Auno / FKHS / NA ja ja  
11 Pingstdagen 1851   SRK / Lauri Salo nej ja  
12 Pingstdagen 1852   Koller 48 / FKHS NA ja ja  
13 Pingstdagen 1859   Auno / FKHS / NA ja ja  
14 Pingstdagen 1860   Koller 53 / FKHS NA ja ja  
15 Kyndelsmässodagen ottesång 1856   Merikallio / ULA ja ja  
16 1 böndagen ottesång 1851   Koller 49  / FKHS NA ja ja  
17 1 böndagen ottesång 1855   Merikallio / ULA ja ja  
18 1 böndagen  1857   Merikallio / ULA ja ja  
19 1 böndagen ottesång 1859   Merikallio / ULA ja ja  
20 2 böndagen ottesång 1851   Merikallio / ULA ja ja  
21 2 böndagen ottesång 1853   Merikallio / ULA ja ja  
22 2 böndagen 1855   Koller 47 / FKHS NA ja ja  
23 2 böndagen  1856   Merikallio / ULA ja ja  
24 2 böndagen 1858 Kengis Merikallio / ULA ja ja  
25 2 böndagen 1860   Koller 52 / FKHS NA ja ja  
26 3 böndagen ottesång 1850 osäkert årtal Koller 58 / FKHS NA ja ja  
27 3 böndagen 1851   Merikallio / ULA ja ja  
28 3 böndagen ottesång 1854   Koller 50 / FKHS NA ja ja  
29 3 böndagen 1855 ottesång Jussila / ULA ja ja  
30 3 böndagen 1856   Raittila / ULA ja ja kyllä
31 3 böndagen 1857   Koller 51 / FKHS NA ja ja  
32 3 böndagen 1858   Merikallio / ULA ja ja  
33 3 böndagen 1858 parallelpredikan Merikallio / ULA ja ja  
34 3 böndagen 1860   Merikallio / ULA ja ja kyllä
35 4 böndagen 1851   Merikallio / ULA ja ja  
36 4 böndagen 1852   Koller 59 / FKHS NA ja ja  
37 4 böndagen ottesång 1853   Merikallio / ULA ja ja  
38 4 böndagen 1854   Koller 54 / FKHS NA ja ja  
39 4 böndagen ottesång 1855   Merikallio / ULA ja ja  
40 4 böndagen 1857   Merikallio / ULA ja ja  
41 4 böndagen ottesång 1859   Merikallio / ULA ja ja  
42 4 böndagen 1860   Merikallio / ULA ja ja  
43 4 böndagen 1860?   Raittila / ULA ja ja kyllä
44 Skriftetal på 3 böndagen 1850   Koller 58 / FKHS NA ja ja  
45 Skriftetal 1851   Koller 57 / FKHS NA ja ja  
46 Skriftetal 1855   Koller 55 / FKHS NA ja ja  
47 Skriftetal 1859   Koller 56 / FKHS NA ja ja  
48 Skriftetal 1859   Jussila / ULA ja ja  
49 Visitationstal 1844 Sorsele Jussila / ULA ja ja  
50 Visitationstal 1858   Koller 86b / FKHS NA ja ja  
51 Klagodagen efter Kung Oscar 1859 högmässa Wieselgren / GUB ja ja  
52 Klagodagen efter Kung Oscar 1859 ottesång Merikallio / ULA ja ja  
53 Katekespredikan 1850   Raittila / ULA ja ja kyllä
54 Katekespredikan 1850-tal   Raittila / ULA ja ja kyllä
55 Katekespredikan 1850-tal troligen 1851 Raittila / ULA ja ja kyllä
56 Katekespredikan 1853   Raittila / ULA ja ja kyllä