PAJALA SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL 1835-1848                               
Protokollboken har styckats i ca 5-6 MB stora bildfiler från pärm till pärm. Observera att dokumenten inte är sorterade i kronologisk ordning. Resolution 200dpi grå.
Period 1835-04-19 1837-10-01 BILD KLICKA 7,0 MB
Period 1837-12-17 1840-03-08 BILD KLICKA 5,2 MB
Period 1840-03-08 1841-06-27 BILD KLICKA 5,3 MB
Period 1841-07-11 1843-04-23 BILD KLICKA 6,1 MB
Period 1843-04-23 1843-09-24 BILD KLICKA 5,6 MB
Period 1843-04-23 1844-02-24 BILD KLICKA 5,3 MB
Period 1844-01-06 1845-07-20 BILD KLICKA 6,1 MB
Period 1845-07-20 1846-06-14 BILD KLICKA 6,0 MB
Period 1846-06-24 1847-02-28 BILD KLICKA 6,0 MB
Period 1847-03-07 1847-04-19 BILD KLICKA 5,4 MB
Inskrivningen har inte påbörjats ännu 2011-06-10
Datum Ort Protokoll Hämta bild Hämta text Ordförande