Menniskohjertat: Guds Tempel eller en Satans boning Ihmisen sydän: Herran temppeli tahi Perkeleen asunto. Boken har sina rötter i tidiga 1700-talets Frankrike, men den tyska versionen lär ligga till grund för de skandinaviska översättningarna. ”Das Herz des Menschen, ein Tempel Gottes oder eine Werkstatte des Satans” (1821)
Titel Bild Text          
Menniskohjertat etc. svenska nej nej      
Ihmisen sydän jne. Suomi Åbo 1843 ja nej      
Ihmisen sydän jne. Suomi Tammerfors 1892 ja ja      
Das Hertz des Menschen ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte des Satans in zehn Figuren sinnbildlich dargestellt Harrisburg 1831 ja no      
The Heart of Man either the Temple of God or a Habitation of Satan represented in ten Emblematical Figures, Harrisburg 1851 yes no      
Samiska (torde inte existera) nej nej