L.L.Laestadius brev till Peter Wieselgren
DATUM ANMÄRKNINGAR BILD TEXT FIN
1851-05-12   ja ja  
1851-07-30   ja ja  
1857-05-01   ja ja  
1857-07-24   ja ja  
1857-09-30   ja ja KYLLÄ
1858-03-22   ja ja  
1859-06-18   ja ja  
1859-09-01   ja ja  
1859-09-14   ja ja  
1859-09-14 Bilaga till föregående ja ja  
1859-10-10   ja ja  
1860-03-12   ja ja  
1860-05-15   ja ja  
1860-06-10   ja ja  
1860-09-07   ja ja  
1860-10-20   ja ja  
1860-12-16   ja ja  
1861-02-04   ja ja  
1860-07-21 FRAKTAVTAL ja ja  
1860-10-27 FRAKTAVTAL ja ja  
1864-03-12 Meddelande om LLL:s död ja nej  
Ovanstående brev i samma PDF-fil TEXT ja