L.L.Laestadius brev till Per Lorentz Stenborg
DATUM ANMÄRKNINGAR BILD TEXT FIN
1855-11-XX   ja ja  
1855-XX-XX Odaterat / se s. 102 "Väckelse i gränsland" ja ja  
1856-01-23   ja ja  
1857-03-14   ja ja  
1857-07-03   ja ja  
1857-07-29   ja ja  
1858-07-20   ja ja  
1858-08-26   ja ja  
1858-10-31   ja ja  
1858-XX-XX Elisabeth Læstadius "flyttlass" vid giftermålet 1858 ja ja  
1859-04-15   ja ja  
1859-04-20   ja ja  
1859-05-10   ja ja  
1859-07-XX   ja ja  
1859-10-16   ja ja  
1860-10-31   ja ja