Protokoll vid sockenstämmor och kyrkoråd m.m. i Karesuando på 1800-talet
1   Sockenstämmoprotokoll 1812-1848 FÖRTECKNING KLICKA
2   Sockenstämmoprotokoll 1844-1867 FÖRTECKNING KLICKA