KARESUANDO FÖRHÖRSBOK 1826-1837                           
Denna förhörsbok har styckats i häften på 15 sidor.  / Boken innehåller Laestadius egna texter
1   BILD KLICKA  
2     BILD KLICKA  
3     BILD KLICKA  
4     BILD KLICKA  
5     BILD KLICKA  
6     BILD KLICKA  
7     BILD KLICKA  
8     BILD KLICKA  
9     BILD KLICKA  
10     BILD KLICKA  
11     BILD KLICKA  
12     BILD KLICKA  
13     BILD KLICKA  
14     BILD KLICKA  
15     BILD KLICKA  
16     BILD KLICKA  
17     BILD KLICKA  
18     BILD KLICKA  
19     BILD KLICKA  
20     BILD KLICKA  
21     BILD KLICKA  
Inskrivningen har inte påbörjats ännu 2011-06-16