Karesuando församling / Förhörsböcker 1816-1852
Period Bild Text
1816-1826 inte ännu inte ännu
1826-1837 Ja inte ännu
1837-1852 inte ännu inte ännu