RANUNCULUS GLACIALIS/ IS-RANUNKEL (KLICKA/KLIKKAA/CLICK)

Planch i Sv. Botanik ritad av Læstadius / Læstadiuksen piirtämä kasvi teoksessa: Svensk Botanik / Plant drawn by Læstadius, Swedish Botany

 

 

Länk till Laestadiusmuseet. Klicka här!

 

Kengis gamla kyrkogård samt kyrkans och prästgårdens grund.

Könkään vanha kirkonmaa sekä kirkon että pappilan perustukset.

The old Cemetery of Kengis and what is left after the Church and pastor´s residence.

1 VIDEO

2_VIDEO Kengis fors / Könkäsen koski / The rapids of Kengis